Știri și evenimente

08-01-2018

Anunt concurs

ANUNT

Primăria comunei Berzunţi cu sediul în Berzunţi, judeţul Bacău organizează concurs în data de 30.01.2018 pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, personal contractual de :

- tehnician asistenţă socială - perioada determinata - Compartiment Asistenţă Socială Comunitara;

Locul desfăşurării concursului este la sediul Primăriei comunei Berzunţi.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în perioada 09.01.2018 - 22.01.2018, ora 1500 şi cuprind documente prevazute la art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0234/366000. Persoană de contact : viceprimarul comunei sau secretarul comunei.

 

 

21-06-2017

Anunt si invitatie de participare sedinta P.U.G.

Comuna Berzunti, judetul Bacau anunta publicul interesat ca acesta va organiza o SEDINTA DE CONSULTARE publica necesara la etapa II - elaborarea Studiilor de fundamentare pentru proiectul de actualizare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Comunei Berzunti, judetul Bacau, programata a se desfasura in data de 13.07.2017, ora 11:00 la sediul Primariei Comunei Berzunti, judetul Bacau.

27-10-2016

Anunt concurs

 

Primăria comunei Berzunti, judeţul Bacău, organizează in data de 21.11.2016 la sediul

primăriei, concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post contractual vacant :

-   un post fochist - perioada nedeterminata - Compartiment Deservire

 

 

19-10-2015

anunt concurs

Primăria comunei Berzunti, judeţul Bacău, organizează in data de 04.11.2015 la sediul primăriei concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, vacante :

-   un post sofer buldoexcavator  – perioada nedeterminata – Compartiment Deservire ;

-  un post referent asistent social comunitar  debutant – perioada determinata – Compartiment Asistenta Sociala Comunitara

Înapoi