SVSU BERZUNTI

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU

SITUAŢII DE URGENŢĂ BERZUNŢI

 

 

 

 

RESPECTÂND MĂSURILE DE PREVENIRE A INCENDIILOR,

V Ă     P R O T E J A Ţ I

VIAŢA ŞI BUNURILE MATERIALE.

                  

                       P R I M A R ,                                  ŞEF SVSU,

                       Ştefan Tifan                            Pantelimon Gabriel

Înapoi