Proiecte de investiţii

PROIECTE FINALIZATE

 

1 . ADUCŢIUNE CU APĂ COMUNA BERZUNŢI ,JUDEŢUL BACĂU

SATELE DRAGOMIR ŞI BERZUNŢI

 

PROIECTE ÎN DERULARE

2. MODERNIZARE DRUMURI LOCALE COMUNA BERZUNŢI , JUDEŢUL BACĂU

SATELE BERZUNŢI, DRAGOMIR,BUDA

 

PROIECTE ÎN CONTINUARE

1. CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL - NECESITĂ FINANŢARE

2. PROIECT EXTINDERE ADUCŢIUNE CU APĂ ŞI CONSTRUIRE CANALIZARE - FAZA PROIECTARE

3. PROIECTE DERULATE PRIN GAL "CONFLUENŢE MOLDAVE" -

 

 

 

ANUNŢ DE INTENŢIE

 

 

          Consiliul Local al Comunei Berzunţi a publicat in SEAP in data de 29.07.2013 anuntul de intentie inregistrat cu numarul 26484/29.07.2013, prin care intentionează să achiziţioneze 1 buc. vehicul de colectare a deseurilor manajere, la preţul maxim de 13,000 EUR. Data prevazută pentru începerea procedurii de adjudecare este 15.08.2013.

 

 

 

 

PRIMAR,

Stefan TIFAN

 

 

 

 

 

Înapoi