noiembrie 2013

Se convoacă Consiliul Local Berzunţi, judeţul Bacău, în şedinţa extraordinară pentru ziua de 7 noiembrie  2013, orele 1100  la sediul Consiliului Local Berzunţi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Berzunţi, judeţul Bacău.
  2. Diverse.

Înapoi