Măsuri incendii mirişti

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ COMUNA BERZUNŢI

INSPECŢIA DE PREVENIRE

VĂ INFORMEAZĂ

              

          Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în perioada februarie-iulie, în România, se înregistrează cel mai mare număr de arderi necontrolate ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor de vegetaţia uscată.

               În unele cazuri, cetăţenii ard miriştile, resturile menajere ori vegetaţia uscată, fără a asigura supravegherea, în lipsa măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea şurilor, adăposturilor de animale sau furajelor, ceea ce conduce la propagarea rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora, înregistrându-se pagube mari.

               Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare,

              

              Serviciul Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă Berzunţi face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor:

 

 -să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;

  -să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe

combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc)

 -arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, eşeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;

  -cetăţenii se vor interesa la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;

   -arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă.

  -să asigure supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia.

C e t ă ţ e n i   !

Respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.

 

Înapoi