martie 2013

Se convoacă Consiliul Local Berzunţi, judeţul Bacău, în şedinţa ordinară pentru ziua de 22 martie  2013, orele 1500 la sediul Consiliului Local Berzunţi, cu următoarea ordine de zi:           

  1. Proiect de hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Berzunţi pentru anul 2013.
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2012 - 2013 de pe raza comunei Berzunţi, judeţul Bacău.
  4. Proiect de hotărâre cu privire la întocmirea Planului de gospodărire a localităţii  Berzunţi în anul 2013.
  5. Diverse.

Înapoi