iulie 2013

Se convoacă Consiliul Local Berzunţi în şedinţa ordinară pentru data de 29.07.2013, ora 1500 la sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate a primarului Comunei Berzunţi, judeţul Bacău pentru anul 2013.
  2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pe semestrul I al anului 2013 şi stabilirea unor măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea înfiinţării staţiei de autobuz pe ternul din spatele locuinţei Hampău Costică.
  4. Diverse.

Înapoi