decembrie 2013

Se convoacă Consiliul Local Berzunţi, judeţul Bacău, în şedinţa ordinară pentru ziua de 3 decembrie  2013, orele 1300  la sediul Consiliului Local Berzunţi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Berzunţi, judeţul Bacău.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Berzunţi la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Durabila Intercomunitară „INVEST 2020”.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Berzunţi, judeţul Bacău
  4. Diverse.

Înapoi