Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2015 privind stabilirea datelor de ieşit la păşunat 2015-04-28
22 / 2015 privind aplicarea proiectului Legalizarea şi integrarea aşezărilor cetăţenilor de etnie romă din cătunul Bîşca în comuna Berzunţi 2015-03-30
21 / 2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Berzunţi 2015-03-19
20 / 2015 privind respingerea Proiectului de Hotărâre privind încetarea contractului de concesiune încheiat la data de 01.11.2014 2015-10-06
19 / 2015 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Consiliului Local Berzunţi. 2015-03-19
18 / 2015 aprivind aprobarea procedurii de urmărire şi verificare a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 16/16.02.2015, emisă de Curtea de Conturi Bacău 2015-03-19
17 / 2015 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Mihalache Neculai 2015-03-19
16 / 2015 privind probarea bugetului pe anul 2015 al SC Domeniul Public şi Privat Berzunţi 2015-03-19
15 / 2015 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014 al SC Domeniul Public şi Privat Berzunţi 2015-03-19
14 / 2015 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare din excedentului Bugetului Local al anului 2014 2015-02-13
13 / 2015 privind aprobarea cotizaţiei anuale în cadrl GAL "Confluenţe Moldave" program LEADER 2015-02-13
12 / 2015 privind aprobarea cotizaţiei anuale a patrimoniului ADIS 2015-02-13
11 / 2015 privind aprobarea bugetului local al comunei Berzunţi pentru anul 2015 2015-02-13
10 / 2015 privind încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2014 2015-02-13
9 / 2015 privind aprobarea cuantumului redevenţei anuale pentru cabinetul medical CMI Dr. Ţintaru Costin 2015-01-30
Înapoi