Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2015 privind respingerea Proiectului de hotărâre privind abrogarea art. 4 din H.C.L. nr. 26/20015 2015-07-24
37 / 2015 pentru iniţierea procedurii de închiriere a unui spaţiu cu destinaţie farmacie, punct farmaceutic, aflat în proprietatea comunei BErzunţi 2015-07-24
36 / 2015 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului poliţiei locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Berzunţi 2015-07-24
35 / 2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Berzunţi 2015-06-29
34 / 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului de cadastru şi agricultură al comunei Berzunţi 2015-06-29
33 / 2015 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului2015 şi stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea acestora 2015-06-29
32 / 2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Berzunţi 2015-05-22
31 / 2015 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Consiliului Local Berzunţi 2015-05-22
30 / 2015 privind aprobarea închirierii unui acord de parteneriat cu Asociaţia pentru o Europă Unită în vederea implementării proiectului "Legalizarea şi integrarea aşezărilor cetăţenilor de etnie ROMĂ din cătunul Bîşca , comuna Berzunţi. 2015-05-22
29 / 2015 privind darea în administrare a unor bunuri care aparţin Domeniului Public a comunei Berzunţi. 2015-05-22
28 / 2015 privind aprobarea contractului de închiriere cu SC. Vasiliada SRL 2015-05-22
27 / 2015 privind neaderarea la un alt parteneriat ce va implementa SDL cu finanţare prin PNDR 2014 - 2020 precum şi desemnarea reprezentantului 2015-05-22
26 / 2015 privind aprobarea modificării contractului încheiat la data de 01.11.2004 2015-04-28
25 / 2015 privind stabilirea programului de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei Berzunţi în anul 2015 2015-04-28
24 / 2015 privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Minel Neculai 2015-04-28
Înapoi