Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
71 / 2017 HOTARARE privind stabilirea coeficentilor de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului şi Consiliul Local Berezunţi 2017-12-28
42 / 2017 HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului şi Consiliul Local Berezunţi 2017-07-31
55 / 2015 privind respigerea Proiectului de hotarare pentru aprobarea tarifelor de colectare si transport deseuri de catre SC Compania ROMPREST SERVICE 2015-12-29
51 / 2015 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016 2015-11-20
49 / 2015 privimd reorganizarea SVSU a comunei Berzunti 2015-10-29
48 / 2015 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii "Modernizare drumuri locale", comuna Berzunţi, judeţul Bacău, după încheierea contractului de achiziţier publică. 2015-09-30
47 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii "Modernizare drumuri locale", comuna Berzunţi, judeţul Bacău, după încheierea contractului de achiziţie publică 2015-09-30
46 / 2015 privind aprobarea membrului asociat al C.S.M. Oneşti în cadrul înfiinţării Asociaţiei sportive "Măgura-Berzunţi" 2015-09-30
45 / 2015 privind aprobarea traseului microbuzului şcolar pentru anul 2015-2016precum şia consumului lunar de combustibil necesar efectuării transportului 2015-09-30
44 / 2015 privind înfiinţarea compartimentului de Asistenţă socială comunitară 2015-09-30
43 / 2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Berzunţi, judeţul Bacău 2015-09-30
42 / 2015 privind validarea mandatului de consilier a d-lui Jugaru Constantin 2015-08-31
41 / 2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Berzunţi 2015-08-31
40 / 2015 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Chirilă Florin 2015-08-12
39 / 2015 privind înfiinţarea Asiciaţiei sportive "Măgura Berzunţi" 2015-08-12
Înapoi